home |  contact  |  e-mail  |  English
Zuid Organisatie Ontwikkeling
Zuid Organisatie Ontwikkeling
Onze werkwijze
Onze aanpak is gebaseerd op brede betrokkenheid en gericht op de belangrijkste kansen. Vanuit die optiek ondersteunen wij organisaties vanuit één of meer van de volgende rollen:
  • Als klankbord voor de hoogste in lijn;
  • Als ontwerper van het veranderpoces en begeleider van uw leidinggevenden;
  • Als regisseur en (mede) uitvoerder van het veranderproces.
Op basis van uw vraag bepalen wij samen met u waar onze toegevoegde waarde ligt. En al is natuurlijk ieder veranderproces maatwerk, een aantal interventies komen frequent terug:

360-graden analyse van uw organisatie
Op basis van informatie van klanten, leveranciers, medewerkers en andere belanghebbenden geven wij u een beeld van de kansen en mogelijke verbeterpunten van uw organisatie.

Toekomstvisie en strategievorming
Het formuleren van een aantrekkelijke en overdraagbare toekomstvisie is een belangrijke voorwaarde voor succes. Zo'n visie heeft een aantal noodzakelijke elementen: Wat gebeurt er in de omgeving? Waar zijn we sterk in? Welke concurrentiestrategie past daar bij? En welk gedrag helpt ons daarbij? Op basis van deze elementen beschrijven we de nieuwe toekomst voor uw organisatie in zo min mogelijk woorden. Daarbij werken wij methodisch van buiten naar binnen om zodoende tot nieuwe strategische opties te komen die gebaseerd zijn op vragen uit de markt. Vervolgens kunnen wij u en de organisatie begeleiden bij het uitwerken van de nieuwe toekomst in een strategisch plan.

Leiderschap
Uw leidinggevenden spelen de belangrijkste rol in het veranderproces. Daarom dragen wij vaardigheden over die uw leidinggevenden in staat stellen met minder inspanning meer resultaat te boeken. Dit zorgt voor blijvende resultaten, ook als wij weer weg zijn.

Greenfielding
Soms is het nodig om eerst ruimte te creëren in de agenda's van uw mensen door opnieuw naar hun activiteiten en prioriteiten te kijken. Daarmee ontstaat ruimte voor het veranderproces. En dat maakt veranderen een stuk minder lastig.

Organisatiedialoog
In de meeste organisaties is de onderlinge communicatie maar voor een beperkt deel gericht op de strategisch doelen en het verbeteren van de samenwerking. Daarom helpen wij bij het tot stand brengen van een resultaatgerichte dialoog die de doelen van de organisatie dichterbij brengt en de samenwerking versterkt. Door deze aanpak verschuift de aandacht van het verleden naar de toekomst en ontstaat er meer dynamiek en focus.

Gedragsbeïnvloeding
Een organisatie ontwikkelt zich in de tijd. En ook uw omgeving verandert voortdurend. Maar gedrag van uw mensen verandert vaak niet mee. Daarom is het van tijd tot tijd nodig om het gedrag in de organisatie weer in lijn te brengen met uitdagingen van het moment. Gedragsverandering is één van de meest weerbarstige onderwerpen in organisaties. Gedrag is vaak moeilijk grijpbaar, wordt door veel zaken beïnvloed en is nauwelijks afdwingbaar. Daarom zijn wij blij dat wij u een aanpak kunnen bieden die zich bewezen heeft in verschillende sectoren en branches. Welke gedragsaspecten binnen uw organisatie kosten u veel tijd en energie? En wat zou dat voor u betekenen wanneer die zonder uw aandacht vanzelf beter zouden gaan?

Zie onze homepage voor een aantal veelvoorkomende thema's op gebied van gedrag.

Borging
Tijdens de borgingsfase besteden wij samen met u veel aandacht aan het aanpassen van processen, systemen en structuren. We gebruiken hier de inzichten die tijdens het veranderproces zijn ontstaan om verdere vereenvoudigingen en verbeteringen door te voeren en ervoor te zorgen dat het juiste gedrag systematisch beloond wordt.
Share
©2002-2012  Zuid Organisatie Ontwikkeling    Tel: +31 43 325 24 22