home |  contact  |  e-mail  |  English
Zuid Organisatie Ontwikkeling
Zuid Organisatie Ontwikkeling
Strategievorming en veranderprocessen
Een strategische proces is succesvol wanneer een groot deel van de organisatie zich erbij betrokken voelt, kennis kan inbrengen en bijdraagt aan de realisatie. En dat begint aan de voorkant. Met een consistente en overdraagbare beschrijving van de gewenste toekomst zodat uw medewerkers weten wat er verwacht wordt. Dat geeft verbinding en vergroot de haalbaarheid. Tenslotte is het van belang dat de uitvoerende activiteiten en de opvolging een logisch onderdeel vormen van de dagelijkse gang van zaken.

Wij kunnen u ondersteunen bij het opzetten en doorlopen van een versneld strategievormings- en veranderproces dat aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Een proces met slimme interventies dat meer medewerkers deel van de oplossing maakt en daarmee de eenheid in de organisatie vergroot. Een proces dat leidt tot een kwalitatief hoogwaardige strategie en gedragen implementatieproces.

De technieken die wij toepassen zijn ook zeer bruikbaar om tot consensus te komen en vorderingen te maken bij fusies, deconcentraties, reorganisaties of externe samenwerkingsvraagstukken.
Share
©2002-2012  Zuid Organisatie Ontwikkeling    Tel: +31 43 325 24 22