home |  contact  |  e-mail  |  English
Zuid Organisatie Ontwikkeling
Zuid Organisatie Ontwikkeling
Resultaatgerichtheid
Aan welke organisatie u ook leiding geeft, uiteindelijk gaat het altijd om resultaten. Betere producten en diensten, lagere kosten, hogere klanttevredenheid, ……   Beter dan andere aanbieders en ook beter dan vorig jaar. Het bepaalt de toekomstige positie van uw organisatie, de kansen voor uw mensen en uw eigen succes.

De resultaten die u behaalt zijn het gevolg van de vele beslissingen die iedere medewerker dagelijks neemt. Daar kunt u niet altijd bij zijn. En dat zou ook niet goed zijn. Er dient dus een stuurmechanisme te zijn dat de kwaliteit van deze beslissingen positief beïnvloedt. Een mechanisme dat er voor zorgt dat alleen die dingen worden gedaan die waarde toevoegen terwijl ook de kosten scherp in de gaten worden gehouden.

Een bruikbaar stuurmechanisme hiervoor is mede-eigenaarschap in combinatie met een strategische dialoog vanuit een heldere toekomstvisie. Medewerkers nemen dan niet alleen betere beslissingen, maar voeren die ook consequenter uit. Dus heeft u het gevoel dat de resultaatgerichtheid van uw organisatie beter kan, neemt u dan contact op met ons.
Share
©2002-2012  Zuid Organisatie Ontwikkeling    Tel: +31 43 325 24 22