home |  contact  |  e-mail  |  English
Zuid Organisatie Ontwikkeling
Zuid Organisatie Ontwikkeling
Brede ervaring in verschillende branches
Executive coaching
Coachen van verschillende leden van een directieteam (Landelijk ICT-bedrijf)

Proactiviteit, ondernemerschap en flexibiliteit
Ontwerpen van een gedragsveranderingsproces en het begeleiden van de directie bij het bereiken van meer proactiviteit, ondernemerschap en flexibiliteit. (Provincie)

Integratie en kostenverlaging
Ondersteunen van de organisatietop in een veranderproces om te komen tot meer samenwerking en lagere kosten. (Brandweerkorps)

Organisatie ontwerp
Ondersteunen van de organisatietop bij het vertalen van het strategisch plan naar een organisatie ontwerp en ondersteunen van de implementatie. (Woningcorporatie)

Strategische verandering
Ontwerp en begeleiding van een veranderproces om de beslissingsbevoegdheid binnen sterk gecentraliseerde organisatie bijna volledig terug te brengen naar de werkvloer. (Zorginstelling)

Revitalisering
Ontwerp van een veranderproces en ondersteuning van de korpschef bij het revitaliseren van de organisatie. (Politiekorps)

Flexibeler
Analyseren van de beleefde en gewenste cultuur bij een semi-overheidsinstelling en ontwerpen van een verander- en trainingstraject dat de organisatie ondernemender en flexibeler maakt. (Semi-overheid)

Professionaliseren organisatie
Begeleiden directie en management-team bij het professionaliseren van de organisatie, noodzakelijk geworden door de toegenomen marktwerking. (Thuiszorgorganisatie)

Verstoorde verhoudingen
Het bij elkaar brengen van de top en de werkvloer in een organisatie met verstoorde verhoudingen. (Industrie)

Integratieproces
Een integratieproces na een fusie leidde tot veel weerstand. Door onderliggende onzekerheden bespreekbaar te maken en de energie te richten op de situatie na de integratie, leverden wij een bijdrage aan het slagen van de integratie. (Dienstverlening)

Gedragsverandering Realiseren van een gedragsverandering bij een groep medewerkers waar de organisatie het vertrouwen in verloren had, waardoor de arbeidsverhouding weer normaliseerde. (Industrie)

Kleiner management team
Terugbrengen van het Management Team van tien naar vier personen, herverdelen van verantwoordelijkheden en ontwerpen van een nieuwe communicatiestructuur. (Dochter van Amerikaanse multinational)

Medewerkerstevredenheid
Meten van medewerkerstevredenheid, inventariseren van verbeterpunten en formuleren van een plan van aanpak voor een productie-onderneming met verstoorde verhoudingen tussen de top, de vloer en de ondernemingsraad. (Industrie)

Alliantie
Begeleiden van alliantiegesprekken tussen twee organisaties in de gezondheidszorg.

Conflict
Oplossen van een slepend conflict tussen de Raad van Bestuur en het management. Faciliteren van strategische beleidsvorming. (Gezondheidszorg)

Samenwerking
Leiden van een werkconferentie om te komen tot meer samenwerking binnen een regionale fusieorganisatie van een landelijke bank.

Actualiseren visie
Ondersteunen van een grote dienstverlener bij het actualiseren van de visie, het tot stand komen van een strategisch plan en het ontwerpen en faciliteren van een organisatiebreed veranderingsproces.

Klantwensen
Het via een speciaal proces gedetailleerd en ongekleurd in kaart brengen van de klantwensen en het vertalen ervan in productiespecificaties zorgde voor fors lagere kosten bij een hogere klanttevredenheid. (Industrie)
Share
©2002-2012  Zuid Organisatie Ontwikkeling    Tel: +31 43 325 24 22