home |  contact  |  e-mail  |  English
Zuid Organisatie Ontwikkeling
Zuid Organisatie Ontwikkeling
Interne verbondenheid
Hoe groter de organisatie, hoe groter de behoefte aan specialisatie van functies en afdelingen. Maar tegelijk ontwikkelen deze kleinere eenheden hun eigen dynamiek en stellen ze hun eigen prioriteiten. Ook op individueel niveau kan de binding met de organisatie verminderen. Afstemmingsproblemen, stijgend ziekteverzuim, conflicten en mentaal afhaken zijn signalen van onvoldoende interne verbondenheid.

Een sterkere interne verbondenheid leidt dus direct tot betere resultaten. Daarom hebben wij een methode ontwikkeld die de dialoog versterkt tussen medewerkers en leidinggevenden, tussen top en vloer en tussen lijn en staf. Een dialoog die leidt tot meer betrokkenheid, samenwerking en persoonlijke groei. Een dialoog die gegarandeerd leidt tot betere resultaten en meer plezier in het werk.
Share
©2002-2012  Zuid Organisatie Ontwikkeling    Tel: +31 43 325 24 22