home |  contact  |  e-mail  |  English
Zuid Organisatie Ontwikkeling
Zuid Organisatie Ontwikkeling
Flexibiliteit
Flexibiliteit wordt vaak gezien als het kunnen inspelen op fluctuaties in de vraag. Maar vanuit een strategisch perspectief is flexibiliteit veel breder. Dan gaat het erom dat je kunt reageren op veranderingen in je de omgeving die van invloed zijn op het voortbestaan van je organisatie. En dan gaat het vaak om flexibiliteit op gebied van strategie, organisatieontwerp en gedrag. Dat was niet alleen voor de bewoners van het Paaseiland moeilijk, maar is dat ook voor de meeste organisaties. Het streven naar controle en efficiency heeft geleid tot veel regels, gedetailleerde functieomschrijvingen, complexe rapportagestructuren, rigide IT-systemen en eindeloze vergaderingen. En dit gaat ten koste van de ruimte om te reageren op alles dat niet was voorzien.

Flexibiliteit vraagt om een zekere mate inefficiëntie en om de acceptatie dat organisatiesystemen niet altijd volledig onder controle zijn. Wij kunnen u helpen om een betere afstemming te vinden tussen tussen flexibiliteit, efficiency en controle. Daarmee geeft u zichzelf de ruimte om sneller te kunnen reageren op kansen en bedreigingen.
Share
©2002-2012  Zuid Organisatie Ontwikkeling    Tel: +31 43 325 24 22