home |  contact  |  e-mail  |  English
Zuid Organisatie Ontwikkeling
Zuid Organisatie Ontwikkeling
Externe oriëntatie
Vrijwel iedere organisatie ontstaat vanuit de behoeften van klanten en is daar in het begin ook sterk op gericht. Maar door groei, reacties op incidenten en interne dynamiek wordt de bedrijfsvoering complexer. Hierdoor verschuift de aandacht van buiten naar binnen. Soms in een mate die raakt aan het bestaansrecht van de organisatie. Vroege signalen hiervoor zijn een toename van klachten, wrijving tussen afdelingen en onenigheid over de te volgen koers.

Wij kunnen u helpen om de aandacht weer naar buiten te verleggen. Onder anderen door een groter deel van uw organisatie te betrekken bij het verzamelen van externe signalen en het vertalen hiervan naar interne antwoorden. Bijvoorbeeld door anders te organiseren, of door nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Dit verbetert de relatie met uw klanten en leidt verrassend genoeg vaak tot lagere kosten. En omdat uw medewerkers aanvoelen dat de hernieuwde focus op de buitenwereld de juiste weg is, geeft dat nieuwe energie en verhoogt dat de betrokkenheid bij de organisatie.
Share
©2002-2012  Zuid Organisatie Ontwikkeling    Tel: +31 43 325 24 22